ford logo head

1.    Na koji način dolazi do kvara sistema za gorivo usled sipanja "lošeg / kontaminiranog" goriva?

U uzorku goriva uzetog iz vozila najčešće se kao kontaminirajući reagenti pronalaze voda, razne nečistoće i metalni opiljci.
U nekim ranijim vremenima rezervoari za gorivo su se pravili od metala pa nije bila rijetka pojava da se posle izvesnog vremena oplata koja se nalazila na unutrašnjoj strani rezervoara, počne ljuštiti i dolazilo je do pojave metalnih opiljaka u sistemu za gorivo. Zahvaljujući naprednim tehnologijama koje koristi Ford Motors Company došlo se do razvitka vrlo izdržljivih plastika od kojih se prave rezervoari na današnjim vozilima. Metalni opiljci stoga se mogu pojaviti isključivo putem sipanja kontaminiranog goriva. Kakvu štetu oni mogu nanijeti? Malih dimenzija, veće gustine od goriva, metalni opiljci su idealni za zapušavanje sistema za gorivo, naročito dizni, filtera i pumpe visokog pritiska.
Međutim najveći problem u ovom slučaju je prisustvo nerastvorene vode u gorivu. Sistem goriva kod dizel motora radi pod visokim pritiskom i do 4 bara. U takvim okolnostima čak i najmanja kap vode će se pretvoriti u vrelu paru i oštetiti dizne. U takvim situacijama motor automatski prestaje sa radom.

2.    Čitao sam da je potrebno različito ulje za ljetnje i zimske uslove. Da li je ulje koje ja koristim, 5W30, dobro za oba godišnja doba i sta Vi preporučujete zimi a šta ljeti?

Nekada u stara vremena motorna ulja su imala samo jednu oznaku npr. 15 ili 5. Danas su ulja multiviskozna. Šta to znači?
Oznaka ulja kog koristite je 5W30. Brojevi ukratko predstavljaju viskoznost ulja. W je skraćenica od engleske riječi winter i u principu predstavlja oznaku za hladno.
Koliko hladno? Temperaturno -18 C. To znači da će ulje imati viskoznost 5 na temperaturi od -18 C i to je OK. Broj 30 predstavlja viskoznost ulja na 100 C. Na nižim temperaturama ulje će biti gušće a na višim tanje.Znači ulje koje koristite će imati viskoznost u opsegu od 5 do 30, a na temperaturama od -18 C do + 100 C i to je OK.
Ukoliko očekujete da ćete sa Vašim vozilom iskusiti temperature niže od -18 C tokom zimskih uslova trebalo bi da razmislite o vrsti ulja sa prvom oznakom 10 npr. 10W30.

3.    Ako mušterija prekorači propisane uslove za redovan servis, da li se vozilo isključuje iz garancije ili ne, kakav je Vaš postupak?

Evidentira se da korisnik nije propisno održavao vozilo. Garancija može biti sporna. Najbolje je da korisnik dolazi na redovne servise. Neodržavanje vozila u predviđenom roku može imati za rezultat ukidanje garancije. Nije cilj da se ukine garancija, cilj je da korisnik shvati značaj pravovremenog održavanja vozila kako po pitanju kilometraže tako i po pitanju vremenskog roka.


4.    Ukoliko mušterija čije je vozilo u garanciji insistira da mu se na redovnom servisu sipa njegovo ulje koje je donio, kakva je procedura i ostaje li važeća garancija?

Klijent će biti upozoren da će svaka garancija na motor i svi ostali kvarovi zbog lošeg podmazivanja neće biti priznati kao garancija.

5.    Nedavno sam kod Vas kupio auto pa me interesuje kada treba da se javim na prvi servis?

Prvi servisni interval se obavlja nakon ispunjenja jednog od sledeća dva uslova:
•    Nakon pređenih 20.000 km ili isteka godinu dana od dana preuzimanja novog vozila.
Ovi uslovi važe za putnički program.
Za teretni program sa benzinskim motorom uslov je 20.000 km a za vozila sa dizel motorom 25.000 km.

6. Prilikom pražnjenja akumulatora, zamjene akumulatora, audio uređaj je izgubio funkcijski kod!

Kod Vašeg audio uređaja nalazi se u servisnoj knjižici. Uputstvo za ukucavanje koda nalazi se u korisničkom uputstvu. Takođe možete zakazati i servisnu popravku.

7. Kako se postaje korisnik Road Service Assistance(RSA) servisa?

Kupovinom Fordovog vozila pod garancijom postajete korisnik RSA servisa i nosilac prava i obaveza iz tog ugovora. Ugovor važi do isteka garancije na vozilu.

 

Servis